Rūpnīca „ORIONS” piedāvā iekārtas katlu mājām darbam ar kokapstrādes atkritumiem un kūdru jaudai no 1MW līdz 10 MW dažādā komplektācijā un ar neierobežotu summāro jaudu.

 

 

 

Piegādes komplektācijā var tikt iekļautas sekojošas iekārtas:

 

 • Kurināmā noliktava ar kustīgo grīdu un kurināmā transportēšanas mehānismiem;

 • Kurināmā sadales starp katliem mehānismi un padeves mehānismi kurtuvē;

 • Kurtuves dažādu kurināmo sadedzināšanai;

 • Ūdens sildāmie katli;

 • Iekārtas dūmu un pelnu novadīšanai;

 • Automātika.

 

 

 

Rūpnīcas „ORIONS” unikāla īpašība ir tā, ka tajā tiek ražotas visas katlu mājām nepieciešamās iekārtas. Līdz ar to tiek panākta ideāla visu mehānismu un mezglu mijiedarbība, augsta darba efektivitāte un zemi ekspluatācijas izdevumi.

 

Daudzu gadu darba pieredze ( rūpnīcai – 30 gadi, firmai „ORIONS” – 20 gadi) ļāva iemiesot realitātē viskaprīzākās pasūtītāju vēlmes un noregulēt visu sistēmas elementu darbību piemērojot tos paaugstināta mitruma kurināmā sadedzināšanai ( līdz 60%). Iekārtu saskaņota darbība tiek paredzēta jau projektēšanas pirmajā stadijā un ir atkarīga no pareiza mehānismu izvietojuma un komplektācijas. Rūpnīcas „ORIONS” produkcijas asortiments ļauj atrast katram konkrētam objektam optimālo risinājumu neskatoties uz to vai tā ir jauna katlu māja vai esošās rekonstrukcija.

 

 

 

Rūpnīcas „ORIONS” iekārtas ir kompaktas un nepārsniedz pieļaujamos autotransporta gabarītus. Saglabājas montāžas darbu vienkāršums jo mehānismi tiek piegādāti pilnīgi pabeikti un neprasa montāžu uz vietas.

Visas rūpnīcas „ORIONS” iekārtas ir drošas un to resurss tiek paredzēts 10 gadiem. Jāatzīmē, ka tajā pašā laikā iekārtas ir izveidotas pietiekami vienkāršas un ir viegli remontējamas un apkalpojamas. Iekārtu komplektējošie izstrādājumi ir plaši pārstāvēti tirgū, mezgli un detaļas ir vienkārši izjaucami un nomaināmi. Komplektējošie izstrādājumi ir no pazīstamiem Eiropas ražotājiem.

 

Visām ražotajām iekārtām rūpnīca „ORIONS” dod garantiju 1 gads, bet atsevišķos gadījumos arī 3 gadus ( pēc vienošanās), tiek veikta garantijas un pēc garantijas apkalpošana, autora uzraudzība.

 

 

 

Krievijas Federācijā rūpnīcu „ORIONS” pārstāv kompānija „LUGA ORIONS” un „Орионс – Севзапметалл”, kuriem ir visi nepieciešamie sertifikāti un atļaujas veikt darbību šīs valsts teritorijā. Sadarbības ar šīm un citām Krievijas kompānijām rezultātā radās daudzi veiksmīgi projekti, kuros izmantotas rūpnīcas „ORIONS” ražotas iekārtas (sk. sarakstu). Tas liecina par to, ka rūpnīcas „ORIONS” iekārtu un mehānismu tehniskie risinājumi ir augstu novērtēti un atraduši savu vietu Krievijas Federācijas enerģētikā. Rūpnīca „ORIONS” tāpat piegādā savus izstrādājumus Baltijas valstu kompānijām, ar kurām izveidojušās labas attiecības. Tiek izgatavoti vesela rinda apkures katlu modeļu dāņu kompānijai „DANSTOKER”, sadarbība ar kuru ilgst jau daudzus gadus.

 

 

 

ORIONS” iekārtu priekšrocības

 

 

 • „ORIONS” iekārtas ļauj izmantot vietējo kurināmo, tādu kā kokapstrādes atkritumi( šķelda, zāģskaidas, miza) un kūdra;

 • „ORIONS” iekārtas ļauj sadedzināt paaugstināta mitruma kurināmo ( līdz 60%);

 • pilnīga iekārtu komplektācija ieskaitot automātiku;

 • garantija uz visām iekārtām no viena ražotāja;

 • iekārt kompaktums salīdzinājumā ar citiem ražotājiem;

 • visas iekārtas ir pārvietojamas ar autotransportu un neiziet no pieļaujamiem gabarītiem;

 • visas iekārtas tiek piegādātas pabeiktā veidā, kas samazina montāžas laiku objektā un pazemina montāžas izmaksas;

 • augsta līmeņa komplektējošie izstrādājumi un pazīstamiem Eiropas ražotājiem;

 • kurtuves ārdi tie lieti no karstumizturīga čuguna, kas ievērojami palielina to ekspluatācijas laiku;

 • frekvenču pārveidotāju pielietošana pazemina elektroenerģijas patēriņu iekārtu darbības vajadzībām un paaugstina sistēmas efektivitāti.

 

Augstāk minētie faktori labvēlīgi ietekmē visas sistēmas drošumu, efektivitāti un vienotu darbību. Vienkāršota konstrukcija, viegla pieejamība un vienkārša nomaiņa atvieglo ekspluatāciju un samazina izdevumus.

 

 

Piedāvājamo iekārtu apraksts

 

 

Piedāvājamā kurināmā noliktava ar kustīgo grīdu ir izgājusi garu attīstības un uzlabošanas ceļu. Rūpnīcā „ORIONS” tika izmēģinātas vairākas šo mehānismu shēmas līdz galīgā varianta pieņemšanai. Pašlaik tā ir vienkārša, efektīva un droša konstrukcija, kas ļauj organizēt dažādu izmēru kurināmā noliktavu atkarībā no nepieciešamā tilpuma un esošās platības. Kustīgās grīdas skrēperi tiek darbināti ar pievienotās hidrostacijas hidrocilindriem. Atkarībā no noliktavas un katlu mājas savstarpējā izvietojuma komplektā var ietilpt izliekts ķēdes transportieris vai arī ķēdes transportieris un šneka transportieris kopā. Nepieciešamības gadījumā noliktava tiek aprīkota ar irdinātāju sasalušu un salipušu kurināmā gabalu sasmalcināšanai.

 

Kurināmā padeve katlu kurtuvēs iespējama ar šneku transportieriem vai arī ar hidrobīdītājiem. Pirmais variants tiek pielietots smalku un vienāda izmēra kurināmajam (neliels daudzums koka gabalu līdz izmēriem 100x50x50 mm). Otrais variants ļauj padot kurināmo ar izmēriem līdz 250x100x50 mm.

Uzkrāšanas bunkurs tiek aprīkots ar autonomu ugunsdzēšanas sistēmu un rotācijas aizvaru, kurš nepieļauj lika gaisa pieplūdi kurtuvē un novērš kurināmā aizdegšanos padeves sistēmā.

 

Kurtuve ir aprīkota ar kustīgiem ārdiem, kuri atlieti no augsti leģēta, karstumizturīga čuguna. Ārdu konstrukcija novērš pat smalka kurināmā caurbiršanu un tie tiek darbināti ar pievienotās hidrostacijas hidrocilindriem. Kurināmais ārdu kustības rezultātā tiek pārvietots dziļāk kurtuvē. Visa ārdu platība kurtuvē ir sadalīta vairākās zonās, kuras atšķiras ar kurināmā kustības ātrumu un padotā gaisa daudzumu. Tas ļauj regulēt dažādas kvalitātes kurināmā degšanu. Kurtuve ir izolēta ar karstumizturīgu betonu un ir apgādāta ar dūmgāzu recirkulācijas sistēmu, kas ļauj žāvēt un sadedzināt mitru ( līdz 60%) kurināmo. Vienlaicīgi ar karstā gaisa-dūmgāzu padevi notiek primārā un sekundārā gaisa padeve kurtuvē. Visi ventilatori ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Sekundārā ventilatora ražība tiek koriģēta atkarībā no skābekļa daudzuma dūmgāzēs. „ORIONA” kurtuves ne tikai vienkārši uztur degšanas procesu, tās liek degt kurināmajam, kuru daudzas katlu mājas atsakās lietot.

 

Ūdens sildāmais katls ir tērauda konstrukcija, kura tiek uzstādīta uz kurtuves. Tas ir horizontāls, gāzcauruļu, trīsgājienu katls. Katls paredzēts ūdens sildīšanai līdz 110°C un spiedienam 0,6 MPa. Ūdens sildāmais katls paredzēts sistēmās ar piespiedu ūdens cirkulāciju un piespiedu dūmgāzu izvadīšanu.

 

Piespiedu dūmgāzu izvadīšana notiek ar dūmsūcēju, kurš ir aprīkots ar frekvenču pārveidotāju un kurš nodrošina kurtuvē nepieciešamo retinājumu.

 

Dūmgāzu attīrīšanai no pelnu daļiņām tiek pielietots multiciklons, kura efektivitāte cietām daļiņām virs 20 μn saniedz 90%. Multiciklonā savāktie pelni ar vītņveida transportieri tiek nogādāti uz mitro lāpstiņu transportieri, kurš uzstādīts zem kurtuves un tālāk uz pelnu konteineru.

 

Visas apkures sistēmas vadību un uzraudzību veic automātiskās vadības sistēma. Darbības datus ir iespējams arhivēt un ir iespējama pieeja vadībai no attāla kompjūtera. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams pāriet uz rokas vadību.

 

Ja ir nepieciešams dotais komplekts var tikt papildināts ar „ORIONĀ” ražotu skursteni.

 

Piedāvātās iekārtas ir pietiekami vienkāršas, nav prasīgas attiecībā pret kurināmo, neprasa liela apjoma un sarežģītus celtniecības darbus, ir drošas, ja tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi. Visas iekārtas tiek izgatavotas vienā rūpnīcā „ORIONS” Rīgā. Viena kompleksa izgatavošanas laiks ir apmēram trīs mēneši vai arī pēc vienošanās. Cenas uz iekārtām – atbilstoši cenu piedāvājumam. Maksājumu apmēri un laiki tiek noteikti atsevišķi katram pasūtījumam.

 

 

Sīkāku informāciju var iegūt no mūsu speciālistiem.

 

 

Rūpnīca „ORIONS” ražo arī vertikālos katlus ar priekškurtuvi jaudai līdz 5 MW darbam ar cieto kurināmo un visas tiem nepieciešamās iekārtas.

Tiek ražoti apkures katli darbam ar malku jaudai līdz 1 MW, kā arī gāzes katli ar jaudu 1,8 MW. Labs risinājums ir vairāki apkures katli darbam ar dažādu kurināmo. Šī ideja ir īstenota daudzos mūsu projektos.

 

Ceram, ka mūsu priekšlikums Jūs ieinteresēja un esam gatavi uz tālāku sadarbību.

 

 

 

Rūpnīcas „ORIONS” iekārtas, kas uzstādītas Baltijā

 


Rīga,  „TM Ie VP Šķirotavas cietums ”, 2010g.
0,7 МW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

Jaunjelgava, SIA „Green Energy trio”, 2010.g.
3,0 + 1,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Dūmsūcējs;
 • Venilātors;
 • Automātiskā vadības sistēma;

Igaunija, AU „Marja Monte”, 2010g.
2,0 МM sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmsūcējs;
 • Venilātors;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

Smiltene, SIA „Smiltene-Impex”, 2010.g.
2,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Dūmsūcējs;
 • Venilātors;
 • Automātiskā vadības sistēma;

Igaunija, AU „Marja Monte”, 2010g.
1,5 МM sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmsūcējs;
 • Venilātors;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

Ventspils,  „ Ventresurss”, 2010g.
0,5 МW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

Smiltene, SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, 2009.g.
1,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Dūmsūcējs;
 • Venilātors;
 • Automātiskā vadības sistēma;

Akvalande,  „Big Plus”, 2009g.
0,5 МW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.
“ORIONS SILTUMS” iekārtas:
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;


 

Igaunija, AU „Marja Monte”, 2008g.

1,0 МM sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

 

Igaunija, AU „Marja Monte”, 2008g.

1,5 МM sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

Lizums, pašvaldība 2008g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventelātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Аlūksne, pašvaldība, SIA „Simone”, 2007g.

3,0 МW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

Varakļāni, SIA „Aļņi AS”, 2005/2006g.

2 x 2,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

 

Talsi, pašvaldība, 2003.g.

3,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

 

Jēkabpils, SIA „OŠUKALNS”, 2003.g.

2 x 3,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Madona, pašvaldība, 2002.g.

2 x 3,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Saldus, pašvaldība, 2002.g.

2,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Valka, SIA „HOST”, 2001.g.

2x2,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Smiltene, SIA „Smiltene-Impex”, 2001.g.

2,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Līgatne, SIA „Kalna Rauduvītes”, 2001.g.

1,0 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Smiltene, SIA”Būve”, Smiltenes tehnikums, 2001.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Viļāni, pašvaldība, 2000.g.

2,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Jēkabpils, SIA „Brēķu studenti”, 2000.g.

1,0 + 0,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Venilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Liepāja, SIA „DuCons”(SIA „Lamele”), 2000.g.

2x2,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu un dūmeni;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Amata, SIA”Kalna Rauduvītes”, 1998/1999.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Ventilātors;
 • Dūmsūcējs;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Jēkabpils, pašvaldība, 1996.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • vertikālais ūdenssildāmais katls;
 • dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

Viesīte, pašvaldība, 1996.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • vertikālais ūdenssildāmais katls;
 • dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

 

 

 

Valka, pašvaldība, 1996.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • vertikālais ūdenssildāmais katls;
 • dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

 

Rūjiena, 1995.g.

1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;

 

 

 

 

Rūpnīcas „ORIONS” iekārtas, kas uzstādītas Krievijas Federācijā

 

 

Vozņesenje, 2008g.

2 x 3 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

Ekaterinburga, 2008g.

2 x 3 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

 

 

Kostroma, 2007g.

3 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

Suhodoļje, 2005/2006g.

2 x 3 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

Novgoroda, 2004/2005g.

1 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Sosnovij Bor, 2003g.

2 x 3 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma ar vizualizāciju;

 

 

 

 

Vinņica, 2002g.

2 x 1,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

Sebeža, 2002g.

2 x 1 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, kūdru.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma;

 

 

Priozerska, 2000/2001g.

2 x 2,5 MW sistēma darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām.

“ORIONS SILTUMS” iekārtas:

 • Kurināmā krātuves skrēperu sistēma;
 • Kurināmā padeves sistēma;
 • Kurtuve ar kustīgiem ārdiem;
 • Ūdenssildāmais katls;
 • Pelnu sistēma;
 • Dūmgāzu sistēma ar multiciklonu;
 • Automātiskā vadības sistēma;