Apkures katli un katlumāju ražošanaKatls Katls Katls Apkures sistēma Apkures sistēma Apkures sistēma Apkures sistēma Apkures sistēma
O-100 O-1M O-2H2M O-2H2 O-3H1 O-3H2 O-3H3 O-3H4
100 kW 500 kW 1,0 MW 1,0 MW 1,5 MW 2,0 MW 2,5 MW 3,0 MW
vairāk vairāk vairāk vairāk vairāk vairāk vairāk vairākSiltumiekārtas siltuma ražotājiem un tehnoloģiskām vajadzībām.


1. Apkures sistēmas darbam automātiskā režīmā ar šķeldu, skaidām, koksnes atlikumiem, kūdru (ar jaudu līdz 10 MW).

2. Ūdenssildāmie katli:

  • darbam rokas režīmā ar malkas un akmeņoglēm (ar jaudu līdz 1 MW);
  • darbam ar gāzes vai šķidrā kurināmā degli (ar jaudu līdz 3 MW);
  • darbam ar priekškurtuvi ( ar jaudu līdz 3 MW);

3. Tvaika katli.

4. Katlu mājas iekārtas.

  • multicikloni un filtri dūmgāzu attīrīšanai;
  • dūmsūcēji;
  • gaisa padeves ventilatori;
  • dūmeņi;
  • karstā ūdens boileri un caurulīšu tipa siltummaiņi.


Sīltumiekārtas individuāliem lietotājiem.


1. Apkures katli visu veidu kurināmam (jauda 10kW 100kW).

2. Kamīni — gaisa sildītāji.

3. Karstā ūdens boileri.

 

Dūmsūcēji.

Multicikloni.

Šneki.

 

 

 

Ventilatori.