O-100ŪDENSSILDĀMAIS KATLS

 

 

”ORIONS 10-100”

 

 

 

Katla tips

dūmcauruļu, paredzēts darbam ar malku, briketēm un oglēm

Katla jauda

100 kW

Ūdens parametri

 

- max temperatūra katla izejā

95 0C

- min temperatūra katla ieejā

70 0C

- max ūdens spiediens

0,25 MPa (2,5 kG/cm2)

Lietderības koeficients min

75 %

Max ūdens caurplūde (95/70 0C)

4 m3/h

Katla sildvirsmas laukums

8 m2

Katla ūdens tilpums

0,5 m3

Ārdu laukums

850 x 500 mm

Katla izmēri

 

- garums

1400 mm

- platums

700 mm

- augstums

1500 mm

Katla masa

750 kg

 

 

KOMPLEKTĀCIJA

 

Ūdenssildāmā katla komplektācijā ietilpst:

 

Ūdenssildāmais katls

1 gab.

Drošības vārsts 3 bar ¾”

1 gab.

Termoregulators ¾”

1 gab.

Termometrs 0 - 120 0C – manometrs 6 bar

1 gab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VISPĀRĪGI DATI PAR IZSTRĀDĀJUMU

 

1.1. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS 10-100” izgatavots saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 165 ”Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, atbilst LR MK noteikumiem Nr. 384 ”Noteikumi par bīstamajām iekārtām” un LR MK noteikumiem Nr. 241 ”Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”.

1.2. Ūdenssildāmajam katlam ”ORIONS 10-100” veikta iekšējā un ārējā apskate, hidrauliskā pārbaude ar spiedienu 0,35 MPa (3,5 kG/cm2), kuras rezultātā katls atzīts par derīgu darbam atbilstoši šajā apliecībā uzrādītajiem parametriem.

1.3. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS 10-100” paredzēts darbam ar cieto kurināmo – malku, skaidu briketēm, kūdras briketēm, domāts apkures un karstā ūdens apgādes un tehnoloģiskām vajadzībām.

1.4. Ūdenssildāmo katlu ”ORIONS 10-100” apkures sistēmā uzstādīt saskaņā ar individuālo projektu. Maksimālais ūdens spiediens katlā 0,25 MPa (2,5 kG/cm2), maksimālā ūdens temperatūra 100 0C.

1.5. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS 10-100” darbināms tikai sistēmās ar piespiedu ūdens padevi - sistēmās ar cirkulācijas sūkņiem.

1.6. Vēlamais dūmeņa diametrs 250 mm, augstums 15 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŪDENSSILDĀMĀ KATLA UZBŪVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. Ūdenssildāmā katla ”ORIONS 10-100” uzbūve un elementi

 

1- termometrs 0-120 0C – manometrs 6 bar; 2- aizvara rokturis; 3- termoregulators; 4- kurtuves durvis; 5- katla iekurināšanas un tīrīšanas durvis; 6- gaisa pievads; 7, 10- konvektīvās daļas tīrīšanas lūkas; 8- drošības vārsts 3 bar, ¾”; 9- ūdens izeja 2”; 11- dūmizvads; 12- ūdens ieeja 2”.