O-1M 

ŪDENSSILDĀMAIS KATLS

 

 

ORIONS-1M”

 

 

 

1. VISPĀRĪGI DATI PAR IZSTRĀDĀJUMU

 

1.1. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS – 1M” izgatavots saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, atbilst LR MK noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” un LR MK noteikumiem Nr. 241 „Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”.

1.2. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS – 1M” paredzēts darbam ar cieto kurināmo – malku, domāts apkures un karstā ūdens apgādes un tehnoloģiskām vajadzībām.

1.3. Maksimālais ūdens spiediens katlā 0,6 MPa (6 kG/cm2), maksimālā ūdens temperatūra 95 0C.

1.4. Ūdenssildāmais katls ”ORIONS – 1M” darbināms tikai sistēmās ar piespiedu ūdens padevi - sistēmās ar cirkulācijas sūkņiem.

1.5. Katls paredzēts mākslīgai velkmei - darbam ar dūmsūcēju. Dūmgāzu attīrīšanai nepieciešams izmantot multiciklonu.

 

 

 

 

2. GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

 

Katla tips

horizontālais, dūmcauruļu, paredzēts darbam ar malku

Katla jauda

0,5 MW

Ūdens parametri

 

- max temperatūra katla izejā

95 0C

- min temperatūra katla ieejā

70 0C

- max ūdens spiediens

0,6 MPa (6 kG/cm2)

Lietderības koeficients min

75 %

Max ūdens caurplūde

17,5 m3/h

Katla sildvirsmas laukums

26 m2

Katla ūdens tilpums

1,3 m3

Katla izmēri

 

- garums

2555 mm

- platums

1450 mm

- augstums

2030 mm

Katla masa

3100 kg

Kopējā masa

4400 kg

 

 

Skats no sāniem

 

 

 

 

Skats no aizmugures

 

 

 

 

Ūdens plūsmas virzieni: A- DN 65 turpgaitas ūdens uz sistēmu; B- DN 65 atpakaļgaitas ūdens.

 

Ūdenssildāmā katla ”ORIONS - 1M”

armatūra un kontroles mēraparāti

 

1- katls; 2- dūmcauruļu tīrīšanas daļas durvis; 3- katla kurtuves durvis; 4- katla durvis pelnu izņemšanai; 5- aizmugurējā dūmkamera; 6- dūmizvads ar aizvaru; 7- dūmcauruļu pārbaudes lūka katla ūdens daļā; 8- gaisa padeves ventilatora pievienošana; T1- termometrs 0-120 0C; P1- manometrs 10 bar; D1- drošības vārsts 4-6 bar; V1- ventīlis ½” gaisa izlaišanai no katla; V2- ventīlis 2’’ ūdens izlaišanai no katla.

 

 

Skats no sāniem

 

 

 

 

 

 

Skats no priekšas

 

 

 

 

Ūdenssildāmā katla ”ORIONS - 1M” uzbūve

 

1- kurtuve; 2- kurtuves pagarinājums; 3- priekšējā gāzu pagriešanās kamera ar atveramām durvīm dūmcauruļu tīrīšanai; 4- kurtuves durvis; 5- pelnu daļas durvis; 6- pirmais dūmcauruļu kūlis; 7- otrais dūmcauruļu kūlis; 8- katla aizmugurējā dūmkamera; 9- dūmcauruļu pārbaudes lūka ūdens daļā; 10- ūdens ieejas caurule katlā; 11- ūdens izejas caurule; 12- priekšējās dūmkameras durvis.