O-2H2M


 


ŪDENSSILDĀMAIS KATLS

 

 

”ORIONS-2H2M”

 

 

1. VISPĀRĪGI DATI PAR IZSTRĀDĀJUMU

 

1.1.Ūdenssildāmais katls “ORIONS – 2H2M” izgatavots saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 165 “ Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, atbilst LR MK noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām” un LR MK noteikumiem Nr. 241 “Katliekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”.

1.2. Ūdenssildāmais katls “ORIONS – 2H2M” paredzēts darbam ar katlam apakšdaļā novienotu kurtuvi malkai un domāts ēku apkures, karstā ūdens apgādes un tehnoloģiskām vajadzībām.

1.3. Maksimālais ūdens spiediens katlā 0,6 MPa (6 kG/cm2). Maksimālā uzsildāmā ūdens temperatūra 95-110 0C .

1.4. Ūdenssildāmais katls “ORIONS – 2H2M” darbināms tikai sistēmās ar piespiedu ūdens cirkulāciju - sistēmās ar cirkulācijas sūkņiem.

1.5. Katls paredzēts mākslīgai vilkmei - darbam ar dūmsūcēju. Dūmgāzu attīrīšanai nepieciešams izmantot multiciklonu.

1.6. Ūdens kvalitāte katla barošanai: karbonātu cietība no 0,7 līdz 1,5 mg-ekv/kg, skābekļa saturs ne lielāks par 0,05 mg/kg, pH robežās no 6,5 līdz 8,5, mehānisko piemaisījumu un duļķu saturs nedrīkst pārsniegt 5 mg/kg.

 

 

 

2. GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

 

Katla tips

horizontālais dūmcauruļu,

paredzēts darbam ar kurtuvi

Katla jauda

1,0 MW

Ūdens parametri

 

- max temperatūra katla izejā

95 0C

- min temperatūra katla ieejā

70 0C

- max darba spiediens

6 bar (0,6 MPa)

- pārbaudes spiediens

7,5 bar (0,75 MPa)

Lietderības koeficients min

80 %

Max ūdens caurplūde (70/95 0C)

35 m3/h

Katla sildvirsmas laukums

59 m2

Katla ūdens tilpums

3 m3

Katla izmēri

 

- garums

3800 mm

- platums

1680 mm

- augstums

2750 mm

- ūdens ieejas un izejas pievienojums

DN 100

Katla masa

5000 kg

Kopējā masa

8000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. Ūdenssildāmā katla ”ORIONS – 2H2M”

armatūra un kontroles mēraparāti

 

A- turpgaita, pievienojums DN 100; B- atpakaļgaita, pievienojums DN 100; C- drošības vārstu pievienojums DN 80.

1- katls; 2- dūmcauruļu tīrīšanas daļas durvis; 3- dūmizvada dūmkamera ar tīrīšanas lūkām; 4- lūka dūmcauruļu pārbaudei ūdens daļā; 5- lūkas katla ūdens daļas kontrolei un tīrīšanai; 6- kurtuves durvis; 7- ūdens izejas kolektors; 8- ūdens ieejas kolektors; 9- drošības vārstu kolektors.

T1- termometrs 0-120 0C; P1- manometrs; D1, D2- drošības vārsti; V1-ventīlis 2” ūdens izlaišanai no katla; V2- ventīlis ½” gaisa izlaišanai no katla.

 

Skats no priekšas

 

Skats no sāniem

2. att. Ūdenssildāmā katla ”ORIONS – 2H2M” uzbūve

 

1- liesmu kamera; 2- liesmu kameras gāzu pagriešanās daļa; 3- priekšējā gāzu pagriešanās kamera ar atveramām durvīm dūmcauruļu tīrīšanai; 4- pirmais dūmcauruļu kūlis; 5- otrais dūmcauruļu kūlis; 6- dūmizvada dūmkamera; 7- kurtuves durvis; 8- kurtuve; 9- lūka dūmcauruļu pārbaudei ūdens daļā; 10- lūkas katla ūdens daļas kontrolei un tīrīšanai; 11- ūdens izejas caurule; 12- ūdens ieejas caurule; 13- drošības vārstu pieslēguma caurule; 14- ārdi; 15- gaisa padeve; 16- pelnu lūka.